Wykonujemy pomiary dla celów BHP na stanowiskach pracy narażonych na działanie pola elektromagnetycznego