Już po raz kolejny odbyły się Warsztaty – Ochrona przed PEM – organizowane przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Nasze Laboratorium kolejny raz uczestniczyło w tym ważnym wydarzeniu.

Tym razem tematyka warsztatów obejmowała głównie wdrażanie do praktyki laboratoriów nowych przepisów krajowych o polach elektromagnetycznych.