Nasze Laboratorium uczestniczyło w 9. Warsztatach tematycznych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi które odbyły się w dniach 16 – 18 października 2013.

Tematy poruszane na warsztatach dotyczyły szeroko pojętej ochrony przed polami elektromagnetycznymi (PEM) oraz nowej dyrektywy szczegółowej 2013/35/UE dotyczącej minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w PEM.