Ciągle rosnące zapotrzebowanie na duże prędkości transmisji danych powoduje że na rynku pojawiają się coraz lepsze urządzenia, wykorzystujące nowe pasma częstotliwości. Są to m.in. nowe radiolinie pracujące w tzw. paśmie E  (ang. E-Band), czyli w zakresie częstotliwości 71-76 GHz oraz 81-86 GHz.  Pozwalają one na realizację połączeń do 1 Gb/s na odległości rzędu kilku kilometrów z dostępnością...