Wykonujemy pomiary dla celów BHP urządzeń medycznych będących źródłem pola elektromagnetycznego