Wykonujemy pomiary dla celów BHP urządzeń medycznych będących źródłem pola elektromagnetycznego

Do takich urządzeń zalicza się:

– urządzenia rezonansu magnetycznego (NMR)

– diatermie

– lancetrony

– magnetroniki

oraz inne urządzenia które do pracy wykorzystują pole magnetyczne lub elektromagnetyczne.