Ciągle rosnące zapotrzebowanie na duże prędkości transmisji danych powoduje że na rynku pojawiają się coraz lepsze urządzenia, wykorzystujące nowe pasma częstotliwości. Są to m.in. nowe radiolinie pracujące w tzw. paśmie E  (ang. E-Band), czyli w zakresie częstotliwości 71-76 GHz oraz 81-86 GHz.  Pozwalają one na realizację połączeń do 1 Gb/s na odległości rzędu kilku kilometrów z dostępnością powyżej 99.99%.

Niewątpliwą zaletą jest również niska opłata licencyjna za wykorzystanie kanału radiowego.

Podobnie jak w niższych pasmach mikrofalowych (6-38GHz), w paśmie E również występuje tłumienie przez atmosferę i opady deszczu. Wraz ze wzrostem częstotliwości, rośnie tłumienie kanału radiowego. W pasmach 6-38GHz wynosi ono 0,1dB/km osiągając maksimum 14db/km na częstotliwości 60GHz. Powyżej tej częstotliwości tłumienie zaczyna maleć, osiągając 0,35dB/km na w paśmie 70/80 GHz.

Nasze Laboratorium posiada wzorcowane sondy umożliwiające wykonanie pomiarów promieniowania elektromagnetycznego PEM w paśmie do 90GHz. 

Zapraszamy do współpracy!