Pomiary zgrzewarek i maszyn przemysłowych

Pomiary zgrzewarek i maszyn przemysłowych

Wykonujemy pomiary do celów BHP zgrzewarek, pieców indukcyjnych i mikrofalowych
Pomiary urządzeń medycznych

Pomiary urządzeń medycznych

Wykonujemy pomiary dla celów BHP urządzeń medycznych będących źródłem pola elektromagnetycznego
Pomiary PEM na kominach, wieżach i masztach antenowych

Pomiary PEM na kominach, wieżach i masztach antenowych

Wykonujemy pomiary na kominach, wieżach i masztach antenowych do 400m n.p.t dla pracowników wykonujących prace na wysokości.
Pomiary dla celów Ochrony Środowiska

Pomiary dla celów Ochrony Środowiska

Wykonujemy pomiary dla celów ochrony środowiska w miejscach dostępnych dla ludności
Pomiary dla celów BHP

Pomiary dla celów BHP

Wykonujemy pomiary dla celów BHP na stanowiskach pracy narażonych na działanie pola elektromagnetycznego