Pomiary zgrzewarek i maszyn przemysłowych

Pomiary zgrzewarek i maszyn przemysłowych

Wykonujemy pomiary do celów BHP zgrzewarek, pieców indukcyjnych i mikrofalowych
Pomiary urządzeń medycznych

Pomiary urządzeń medycznych

Wykonujemy pomiary dla celów BHP urządzeń medycznych będących źródłem pola elektromagnetycznego
Pomiary PEM na kominach, wieżach i masztach antenowych

Pomiary PEM na kominach, wieżach i masztach antenowych

Wykonujemy pomiary na kominach, wieżach i masztach antenowych do 400m n.p.t dla pracowników wykonujących prace na wysokości.
Pomiary dla celów Ochrony Środowiska

Pomiary dla celów Ochrony Środowiska

Wykonujemy pomiary dla celów ochrony środowiska w miejscach dostępnych dla ludności
Pomiary dla celów BHP

Pomiary dla celów BHP

Wykonujemy pomiary dla celów BHP na stanowiskach pracy narażonych na działanie pola elektromagnetycznego

Laboratorium na Festiwalu Nauki i Techniki

Laboratorium na Festiwalu Nauki i Techniki
       Laboratorium Badawcze gościło na Podkarpackim Festiwalu Nauki i Techniki, który realizowany jest w ramach projektu systemowego pt. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”. Na Festiwalu można było również zobaczyć interaktywną wystawę „Eksperymentuj” oraz pokazy przygotowane przez Centrum Nauki Kopernik. Dziękujemy wszystkim którzy odwiedzili nasze stoisko.  

Pomiary kompleksowe

Pomiary kompleksowe
Wykonujemy pomiary niezbędne do zgłoszenia instalacji według rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. Oferujemy również kompleksowe pomiary dla BHP i Ochrony Środowiska wykonywane okresowo. Pomiary współrzędnych wykonujemy miernikiem GPS GIS z dokładnością poniżej 1m. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!