Wykonujemy pomiary niezbędne do zgłoszenia instalacji według rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r.
Pomiary współrzędnych wykonujemy miernikiem GPS GIS z dokładnością poniżej 1m.
Oferujemy również kompleksowe pomiary dla BHP i Ochrony Środowiska wykonywane okresowo.

 

Wykonujemy pomiary pól elektromagnetycznych przyrządami:

* NARDA NBM 550 w zakresie 0,1 MHz do 90 GHz ( dla składowej elektrycznej)
* NARDA NBM 550 w zakresie 100 kHz do 1 GHz ( dla składowej magnetycznej)
* NARDA EMR 300
– w zakresie 3 MHz do 18 GHz ( dla składowej elektrycznej)
– w zakresie 100 MHz do 1 GHz ( dla składowej magnetycznej)
* NARDA SRM 3000 w zakresie 80 MHz do 3 GHz ( analizator widma)
* MEH
– w zakresie 0,1 MHz do 38,5 GHz ( dla składowej elektrycznej)
– w zakresie 0,1 MHz do 10 MHz ( dla składowej magnetycznej)

* MASCHEK ESM-100 w zakresie 5 Hz do 400 kHz ( dla składowej elektrycznej i magnetycznej)
* SMS-102 – w zakresie 0 Hz do 500 Hz ( dla pola magnetycznego i składowej magnetycznej)

 

Wykonujemy pomiary diatermii, lancetronów oraz innych urządzeń medycznych:

– w zakresie 0 Hz do 90 GHz ( dla składowej elektrycznej)
– w zakresie 0 Hz do 1 GHz ( dla składowej magnetycznej)

 

Wykonujemy pomiary zgrzewarek, piecy indukcyjnych, szuszarni mikrofalowych, generatorów w.cz.:

– w zakresie 0 Hz do 90 GHz ( dla składowej elektrycznej)
– w zakresie 0 Hz do 1 GHz ( dla składowej magnetycznej)