Dnia 1 lipca 2016 roku  weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne.
Określono w nim m.in. nowe limity oddziaływania pola elektromagnetycznego na organizm człowieka.

Pełną treść rozporządzenia można pobrać ze strony ministerstwa:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/950/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/952/1

Poniżej prezentujemy graficzne zobrazowanie limitów interwencyjnych poziomów narażenia na pole E i H