Z dniem 25 października 2019 roku weszła w życie Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. 2019 poz. 1815
Uwaga: art. 11 pkt 3 i 4 wchodzą w życie 25 grudnia 2019 r. art. 1 pkt 5, art. 8 pkt 7 lit. b i art. 11 pkt 9 i 12 lit. b i c wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. art. 1 pkt 10 lit. a, b tiret pierwsze i trzecie oraz lit. c w zakresie art. 29 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001815