Nasze Laboratorium wzięło udział w IX Krajowych Warsztatach Kompatybilności Elektromagnetycznej.
Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej są konferencją o charakterze szkoleniowym i naukowym, popularyzującą problematykę badania i zapewniania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń, systemów i instalacji. Warsztaty są także forum wymiany wiedzy i …doświadczeń dla osób ze środowisk: akademickiego, naukowego, badawczego i przemysłowego, które to forum sprzyja nawiązywaniu wzajemnych kontaktów oraz współpracy przy rozwiązywaniu problemów kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, systemów i instalacji.

Patronat nad konfencją objęła
Magdalena Gaj
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Więcej na temat warsztatów na http://www.warsztaty-emc.pwr.wroc.pl/index.php