Pomiary zgrzewarek i maszyn przemysłowych

Pomiary zgrzewarek i maszyn przemysłowych

Wykonujemy pomiary do celów BHP zgrzewarek, pieców indukcyjnych i mikrofalowych
Pomiary urządzeń medycznych

Pomiary urządzeń medycznych

Wykonujemy pomiary dla celów BHP urządzeń medycznych będących źródłem pola elektromagnetycznego
Pomiary PEM na kominach, wieżach i masztach antenowych

Pomiary PEM na kominach, wieżach i masztach antenowych

Wykonujemy pomiary na kominach, wieżach i masztach antenowych do 400m n.p.t dla pracowników wykonujących prace na wysokości.
Pomiary dla celów Ochrony Środowiska

Pomiary dla celów Ochrony Środowiska

Wykonujemy pomiary dla celów ochrony środowiska w miejscach dostępnych dla ludności
Pomiary dla celów BHP

Pomiary dla celów BHP

Wykonujemy pomiary dla celów BHP na stanowiskach pracy narażonych na działanie pola elektromagnetycznego

Pomiary kompleksowe

Pomiary kompleksowe
Wykonujemy pomiary niezbędne do zgłoszenia instalacji według rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. Oferujemy również kompleksowe pomiary dla BHP i Ochrony Środowiska wykonywane okresowo. Pomiary współrzędnych wykonujemy miernikiem GPS GIS z dokładnością poniżej 1m. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!  

Nowa Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Nowa Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
Z dniem 25 października 2019 roku weszła w życie Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. 2019 poz. 1815 Uwaga: art. 11 pkt 3 i 4 wchodzą w życie 25 grudnia 2019 r. art. 1 pkt 5, art. 8...

Warsztaty IMP Łódź 2019

Warsztaty IMP Łódź 2019
Nasze Laboratorium kolejny raz uczestniczyło w warsztatach organizowanych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Tematyka XIII warsztatów obejmowała zagadnienia związane z normą PN-EN 17025:2017 oraz rozporządzeniem dot. pomiarów pól elektromagnetycznych.

Zmiana siedziby Spółki

Zmiana siedziby Spółki
Szanowni Państwo, informujemy iż z dniem 5 sierpnia 2019 roku nastąpiła zmiana siedziby Spółki Gonet i Wspólnicy. Nowa siedziba Spółki znajduje się w Krośnie, w budynku Instytutu Nafty i Gazu przy ulicy Armii Krajowej 3, pok. 306 Numer konta bankowego pozostał bez zmian.

Raport z pilotażowych badań i analiz dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych

Raport z pilotażowych badań i analiz dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
Brak jest dowodów, które by potwierdzały tezy o negatywnym wpływie promieniowania elektromagnetycznego (PEM) na ludzkie zdrowie. To główny wniosek z opracowanego przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy przy współudziale Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego raportu w tej sprawie. Stan przeanalizowanej dokumentacji środowiskowej stacji bazowych telefonii komórkowej (SBTK) wskazuje, że jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami...

Warsztaty IMP Łódź 2017

Warsztaty IMP Łódź 2017
Już po raz kolejny odbyły się Warsztaty – Ochrona przed PEM – organizowane przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Nasze Laboratorium kolejny raz uczestniczyło w tym ważnym wydarzeniu. Tym razem tematyka warsztatów obejmowała głównie wdrażanie do praktyki laboratoriów nowych przepisów krajowych o polach elektromagnetycznych.

Warsztaty IMP 2016 – Ochrona przed PEM

Warsztaty IMP 2016 - Ochrona przed PEM
Nasze Laboratorium kolejny raz uczestniczy w Warsztatach organizowanych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.  

Nowe rozporządzenie MRPiPS w sprawie BHP przy pracach w polu elektromagnetycznym

Nowe rozporządzenie MRPiPS w sprawie BHP przy pracach w polu elektromagnetycznym
Dnia 1 lipca 2016 roku  weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne. Określono w nim m.in. nowe limity

Pasmo 86GHz

Pasmo 86GHz
Ciągle rosnące zapotrzebowanie na duże prędkości transmisji danych powoduje że na rynku pojawiają się coraz lepsze urządzenia, wykorzystujące nowe pasma częstotliwości. Są to m.in. nowe radiolinie pracujące w tzw. paśmie E  (ang. E-Band), czyli w zakresie częstotliwości 71-76 GHz oraz 81-86 GHz.  Pozwalają one na realizację połączeń do 1 Gb/s na odległości rzędu kilku kilometrów z dostępnością...

Warsztaty IMP 2013 – Ochrona przed PEM

Warsztaty IMP 2013 - Ochrona przed PEM
Nasze Laboratorium uczestniczyło w 9. Warsztatach tematycznych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi które odbyły się w dniach 16 – 18 października 2013. Tematy poruszane na warsztatach dotyczyły szeroko pojętej ochrony przed polami elektromagnetycznymi (PEM) oraz nowej dyrektywy szczegółowej 2013/35/UE dotyczącej minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w PEM.

Nowe przyrządy pomiarowe

Nowe przyrządy pomiarowe
Laboratorium Badawcze powiększyło swoje zaplecze sprzętowe o nowy miernik do pomiarów pól elektromagnetycznych z zakresu 5Hz – 400kHz. Miernik ESM-100 jest nowoczesnym, kompaktowym przyrządem pozwalającym na jednoczesny pomiar obu składowych pola elektromagnetycznego. ESM-100, miernik pola H/E to opatentowany, jedyny w swoim rodzaju miernik ręczny, którym można bezproblemowo jednocześnie mierzyć zmienne pola elektryczne i magnetyczne, niezależnie...

Laboratorium na IX Krajowych Warsztatach Kompatybilności Elektromagnetycznej

Laboratorium na IX Krajowych Warsztatach Kompatybilności Elektromagnetycznej
          Nasze Laboratorium wzięło udział w IX Krajowych Warsztatach Kompatybilności Elektromagnetycznej. Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej są konferencją o charakterze szkoleniowym i naukowym, popularyzującą problematykę badania i zapewniania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń, systemów i instalacji. Warsztaty są także forum wymiany wiedzy i …

Laboratorium na III Galicyjskim Spotkaniu Krótkofalowców

Laboratorium na III Galicyjskim Spotkaniu Krótkofalowców
       Nasze Laboratorium Badawcze gościło na III Galicyjskim Spotkaniu Krótkofalowców w Głobikowej (woj. podkarpackie) które odbyło się w dniach 19-21 kwietnia 2013 roku. Więcej zdjęć z tej imprezy można zobaczyć na stronie www.krotkofalowcy.org Dziękujemy wszystkim którzy odwiedzili nasze stoisko.